E-mail

info@tandartspraktijkroele.nl

Vullingen

Een vulling is bedoeld om een door tandbederf aangetaste kies of tand te herstellen. Ook wanneer u een stuk van een kies of tand mist, is dat in veel gevallen goed te repareren.

Eerst wordt de kies of tand schoongemaakt, hierdoor kunnen er geen bacteriën meer binnendringen en wordt verder tandbederf voorkomen. De tandarts maakt hierbij zo nodig gebruik van een loepbril voor vergroting. Daarna brengt de tandarts een soort lijm aan in de tand. Hierdoor hecht de vulling beter. Nadat deze lijm is uitgehard (blauw licht), wordt het vulmateriaal in de vorm van een pasta in het schoongemaakte gaatje gestopt en wederom uitgehard en bijgewerkt. Tot slot wordt de vulling met een boortje in vorm gebracht en gepolijst.

Er zijn verschillende vulmaterialen waarvan de meest voorkomende de composietvulling (witte vulling) is. Grijze amalgaam vullingen worden tegenwoordig niet meer geplaatst.

Monitoren, niet vullen

Een gaatje kent verschillende stadia, hoe dichterbij de zenuw des te erger. Maar voordat een gaatje bij de zenuw is beland, bestaat het in de meeste gevallen al een paar jaar.

Belangrijk is om gaatjes zo vroeg mogelijk op te sporen. Niet om ze uit te boren maar om ze tot stilstand te brengen. Daarvoor is regelmatige controle heel belangrijk zodat een gaatje in zijn ontwikkeling gevolgd en gemonitord kan worden.

Op basis van uw levensstijl (poetsgedrag, voeding etc.) kan de tandarts het cariësrisico bepalen, dat wil zeggen dat de tandarts een inschatting maakt hoe groot de kans is dat er nieuwe gaatjes ontstaan en/of hoe snel de reeds bestaande gaatjes zich al dan niet verder ontwikkelen.

Beginnende oppervlakkige gaatjes kunnen herstellen mits een aangepaste voeding en mondhygiëne wordt toegepast. Op het moment dat er gaatjes worden gevonden die net nieuw zijn, is het heel belangrijk dat er extra aandacht besteed wordt aan preventie. De tandarts kan dan besluiten om u voor een programma te laten komen waarbij u wordt begeleid in de eigen mondhygiëne en voeding.

Scroll naar boven

WIJZIGING OPENINGSTIJDEN

Gewijzigde openingstijden en telefonische bereikbaarheid donderdag en vrijdag.