E-mail

info@tandartspraktijkroele.nl

Wortelkanaalbehandeling

De wortelkanaalbehandeling, ook wel zenuwbehandeling genoemd, is een veel voorkomende behandeling in de tandartspraktijk. Elke tand bevat één of meer wortelkanalen. Deze wortelkanalen zijn gevuld met zacht weefsel, bestaande uit zenuwen en bloedvaatjes, ook wel pulpa genoemd. De tandpulpa kan ontstoken raken door een gaatje, een lekkende vulling of door een val. Wanneer er een ontsteking in de pulpa zit, geneest dit niet meer. Gaat u niet naar de tandarts voor een wortelkanaalbehandeling, dan wordt de pijn erger en trekt de ontsteking door naar het kaakbot. De wortelkanalen staan namelijk via de wortelpunten in verbinding met het kaakbot.

Klachten

Vaak heeft u last van klachten wanneer uw tandpulpa ontstoken is. Eerst krijgt u aanhoudende pijn bij het nuttigen van koude en warme voedingsmiddelen. Vervolgens krijgt u spontane pijn in uw tand of kies, waardoor u ’s nachts wakker wordt. Ook kauwen of bijten doet pijn. Uw tandvlees zwelt op en wordt rood. De pijn gaat ten slotte uitstralen naar de kaken, het oor of naar andere tanden en kiezen. U hoeft echter niet altijd pijn te hebben bij een wortelkanaalonsteking. Soms wordt een ontsteking pas ontdekt na het maken van een röntgenfoto of na klinische testen. Ook bij het voorbereiden van een tand of kies op een kroon is het soms noodzakelijk om een wortelkanaalbehandeling uit te voeren. Uw tandarts zal van te voren met u bespreken waarom de behandeling plaats dient te vinden.

Behandeling

De tandarts maakt ten eerste een röntgenfoto om te achterhalen waar de ontsteking zich precies bevindt. Vervolgens krijgt u een verdoving, zodat u niets van de behandeling voelt. De wortelkanaalbehandeling wordt vaak ten onrechte afgeschilderd als een vreselijk pijnlijke behandeling. Onze ervaring leert dat de behandeling in de meeste gevallen vrijwel pijnloos kan worden uitgevoerd, slechts in uitzonderlijke situaties (zoals bij een acute ontsteking, met flinke pijnklachten) kan wel het voorkomen dat de behandeling moeizaam verloopt, omdat de ontstoken tand of kies moeilijk te verdoven is.

De tandarts maakt de ontstoken tand of kies aan de bovenkant open om het wortelkanaal bloot te leggen. De tandarts zal met behulp van het microscoop en vijltjes de ingang van de wortelkanalen opzoeken. Deze zijn soms zo klein dat ze met het blote oog nauwelijks zichtbaar zijn. Voor een geslaagde wortelkanaalbehandeling is het belangrijk dat alle kanalen worden gevonden. Het aantal wortelkanalen verschilt per tand of kies: een tand heeft in principe maar één wortelkanaal, maar een grote kies kan er wel vier hebben.

Het ontstoken en dode weefsel wordt uit uw tand met kleine vijltjes verwijderd. Met een desinfecterende vloeistof maakt de tandarts de holte in uw tand schoon, zodat er geen ontstoken weefsel achterblijft. De ruimte die is ontstaan door de kleine vijltjes worden opgevuld met een rubberachtig materiaal ( ‘guttapercha’ ). De kanalen worden met behulp van een 3dimensionale techniek gevuld met vloeibare guttapercha, daarna wordt de tand of kies afgewerkt met een normale vulling. Indien nodig wordt er een glasvezelstift in een van de wortelkanalen geplaatst om de vulling meer houvast te geven en het element te verstevigen. Als uw kies of tand erg verzwakt is, kan ervoor gekozen worden om een kroon te plaatsen in plaats van een reguliere vulling.

De behandeling is vrijwel pijnloos doordat u verdoofd wordt. Mogelijk ervaart u na de behandeling napijn, wij raden u dan om een paracetamol of ibuprofen in te nemen.

Resultaten van een wortelkanaalbehandeling

Een wortelkanaalbehandeling is erop gericht om een tand of kies te behouden die anders moet worden getrokken. Het succespercentage van een wortelkanaalbehandeling is hoog, maar zoals met alle medische behandelingen kan een gunstig resultaat niet worden gegarandeerd. De ontsteking zal in de maanden/jaren na de behandeling langzaam verdwijnen. Dat wordt vastgesteld o.a. door het maken van een röntgenfoto.

Soms is het nodig is dat een tand of kies opnieuw endodontisch moet worden behandeld, er een chirurgische ingreep (apexresectie) moet plaatsvinden of dat de tand of kies alsnog moet worden getrokken.

Een ongewenste, toch vaak voorkomende risico/complicatie na een wortelkanaalbehandeling is een verticale wortelfractuur. Bij optreden van een verticale wortelfractuur is het element verloren.

Kosten van een wortelkanaalbehandeling

De prijzen voor tandheelkundige zorg worden bepaald door de Nederlandse Zorg Autoriteit. Hoeveel een wortelkanaalbehandeling kost is afhankelijk van het aantal kanalen, van de moeilijkheidsgraad. Uw tandarts stelt dan ook voorafgaand een persoonlijke begroting op.

Scroll naar boven

WIJZIGING OPENINGSTIJDEN

Gewijzigde openingstijden en telefonische bereikbaarheid donderdag en vrijdag.