E-mail

info@tandartspraktijkroele.nl

Veiligheid en hygiëne

In Nederland geldt bepaalde wetgeving en zijn er klinische richtlijnen vanuit de beroepsgroep die moeten worden gevolgd. Samen met team zijn deze richtlijnen vertaald naar praktische praktijkrichtlijnen en protocollen.

Wij werken volgens de laatste wet- en regelgeving en volgen procedures die zijn gebaseerd op richtlijnen van de beroepsverenigingen en wetenschappelijke verenigingen in de mondzorg.

Patiënten moeten erop kunnen vertrouwen dat er veilig en hygiënisch wordt gewerkt. Daarom besteden we hier binnen ons praktijk veel aandacht aan.

Om een goede hygiëne in de praktijken te waarborgen, volgen we de KNMT-richtlijn Infectiepreventie in mondzorgpraktijken. Deze richtlijn geldt als professionele standaard in de tandheelkunde.

Ons team stelt op basis van de richtlijn heldere protocollen voor de praktijk op, bijvoorbeeld over legionellapreventie, afvalverwerking en reiniging, desinfectie en sterilisatie van instrumentarium. Daarbij worden alle teamleden op de praktijk op de richtlijn getraind.

Verder maken we een duidelijke scheiding tussen vuil en schoon. We hanteren gescheiden traykasten en gebruiken een specifieke route naar en in de sterilisatieruimte, zodat schone instrumentarium niet met gebruikte in contact komen.

Scroll naar boven

WIJZIGING OPENINGSTIJDEN

Gewijzigde openingstijden en telefonische bereikbaarheid donderdag en vrijdag.